Strona główna
W górę


Przedstawiam Państwu obowiązujące akty prawne.

Administrator


KARTA NAUCZYCIELA
z dnia 26 stycznia 1982 r.

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218)
ogłoszono dnia 8 czerwca 2006 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.
historia od dnia 7 lipca 2003 r.


USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
z dnia 7 września 1991 r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043)
ogłoszono dnia 2 grudnia 2004 r. obowiązuje od dnia 25 października 1991 r.
historia od dnia 21 czerwca 1996 r.


Źródło: prawo.vulcan.pl