Strona główna
W górę

 
Witamy serdecznie

Na tej stronie będziemy się starać publikować materiały (prace) nauczycieli.
W wielu przypadkach do obejrzenia tych prac będzie potrzebny prawdopodobnie zainstalowany w komputerze edytor tekstu zgodny z MS Word'em. (lub MS Word Viewer 97) lub Adobe Reader (pliki z rozszerzeniem *.pdf). Dokumenty te można też "zgrać" na dyskietkę :-) Wersja "spakowana" jest pod ikoną

Tytuł pracy
------------------------------------------------------------------

Autor
 -------------------------

Agresja - referat - Referat dotyczący zachowań agresywnych wśród dzieci. W zwięzły, zrozumiały sposób definiuje i przedstawia przyczyny oraz podstawowe sposoby zapobiegania agresji. 
 

Kocyk Hanna

Dziecko nadpobudliwe - referat - Referat dotyczący nadpobudliwości psychoruchowej wśród dzieci. Referat przedstawia przyczyny, objawy oraz metody postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym. 
 

Kocyk Hanna

„Czy potrafimy rozpoznać dyslektyka?” - referat - Referat dotyczący dysleksji. W referacie przedstawiono: definicje pojęcia dysleksja, przyczyny i objawy dysleksji, ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową

 

Kurek Anna

„Kształtowanie uczuć szacunku dla tradycji narodowych?” - referat - Referat wygłoszony podczas spotkania z dyrektorami szkół z okazji inauguracji obchodów Miejsc Pamięci Narodowej - kwiecień 2000"
 

Umańska Helena

„Historia Magnuszewa” - Ukazuje dzieje Magnuszewa - w dużym uproszczeniu - od czasów najdawniejszych do okresu międzywojennego. 
 

Kozłowski Marek

Historia szkoły w Magnuszewie - Opis historii szkoły w Magnuszewie na podstawie dokumentów archiwalnych (archiwum w Radomiu) oraz wspomnień byłych pedagogów magnuszewskiej szkoły. (UWAGA - plik ma 640kB!)
 

Kozłowski Marek

Budowa komputera (2,2MB!) - Podstawowe informacje o komputerze - Najważniejsze elementy systemu komputerowego (konfiguracja zestawu komputerowego, wnętrze komputera, urządzenia zewnętrzne - wejścia i wyjścia, jednostka pamięci).
Prezentacja Power Point
Ilość slajdów - 37
(UWAGA - plik ma 2MB!)
 

Giza Tomasz

Grafika komputerowa (420kB!) - Podstawowe informacje o grafice komputerowej - grafika bitmapowa, grafika wektorowa, słowniczek pojęć.
Prezentacja Power Point
Ilość slajdów - 34

 

Giza Tomasz

Sieci komputerowe (1,2MB!) - Podstawowe informacje o sieciach komputerowych - typy sieci, standardy sieci, protokoły sieciowe, okablowanie (BNC, UTP), urządzenia sieciowe, sieci radiowe, adresowanie IP, słowniczek :-).
Prezentacja Power Point
Ilość slajdów - 70

 

Giza Tomasz

Kara i jej skuteczność - Zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania „Co to jest kara?”, „Jakie są czynniki skuteczności karania?”. Analiza niektórych czynników wpływających na to, czy kara przynosi oczekiwane efekty czy też nie. 
 

Szczygieł Małgorzata

Nauka pisania - Referat przedstawia podobieństwa i różnice pomiędzy mową ustną a mową pisaną. Zawiera podział ćwiczeń w pisaniu na: ćwiczenia graficzne, ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne, ćwiczenia kompozycyjne i stylistyczne.  
 

Szczygieł Małgorzata

Uwarunkowania przemocy wobec dziecka - Opis czterech nurtów koncentrujących się wokół przyczyn przemocy wobec dziecka. Są to: koncepcja psychiatryczna, koncepcja socjologiczna, koncepcja społeczno-sytuacyjna i koncepcja integracyjna.
 

Szczygieł Małgorzata

Regulamin i plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego  (w Magnuszewie na rok szkolny 2001 - 2002)
 

Szczygieł Małgorzata

"Scenariusz uroczystości ślubowania klas pierwszych" 
 

Szczygieł Małgorzata

Netykieta - kilka podstawowych zasad netykiety.
 

Giza Tomasz

Komputer narzędziem pracy nauczyciela - Program kursu komputerowego -40 godz.
 

Giza Tomasz

„Dobór zagadek do poziomu rozwoju umysłowego dziecka”
 

Główka Dorota

 „Zabawy dydaktyczne w przygotowaniu dziecka 6-letniego do podjęcia nauki”
 

Główka Dorota

 „Rozwój myślenia i języka dzieci w wieku szkolnym jako czynnik charakteryzujący ich aktywność poznawczą i słowną”
 

Główka Dorota

„Przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz sposoby ich zapobiegania”
 

Kacalińska Barbara

„Scenariusz uroczystości – Dzień Matki”
 

Kacalińska Barbara

 „Maria Konopnicka – autorka nowej formuły dla dzieci"
 

Kacalińska Barbara

Przyczyny agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży
 
Kozłowska Agnieszka
Wybrane przyczyny niepowodzeń szkolnych
 
Kozłowska Agnieszka

Lasy - chronić czy niszczyć? (1,2MB!) - Konspekt lekcji z przyrody dla klasy IV.
 

Kwaszyńska Jolanta

Klasyfikacja zadań matematycznych zawartych w podręcznikach szkolnych - referat
 

Drapała Lucyna

Działania wojenne na przyczółku warecko-magnuszewskim w sierpniu 1944 roku
 

Kwiatkowska Elżbieta

Czynniki pobudzające aktywność umysłową dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wartości zagadek w rozwoju myślenia - Praca zawiera sposoby aktywizowania umysłowego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jest opisem rozwoju myślenia oraz zadań wychowawczych w zakresie jego kształcenia.
 

Marchewka Małgorzata

PROBLEM NARKOMANII – SPOSOBY ROZPOZNAWANIA I TERAPIA - Problem narkomanii w Polsce. Zachowanie osób zażywających narkotyki i sposoby ich leczenia. Adresy instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką uzależnień.
 

Marchewka Małgorzata

TERAPIA PEDAGOGICZNA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE - Praca zawiera zasady i rodzaje pracy terapeutycznej oraz formy ćwiczeń usprawniających pisanie, czytanie i wymowę.
 

Marchewka Małgorzata

DOJRZAŁOŚCI DZIECKA DO ROZPOCZĘCIA
NAUKI SZKOLNEJ

 

Marczak Beata

Plan pracy pedagoga szkolnego ZS i PO w Magnuszewie
 

Marczak Beata

Jaki wpływ miała "Wielka Rewolucja" na dalsze funkcjonowanie Francji ?
 

Kwiatkowska Elżbieta

 Test z biologii Test z genetyki - przykładowe testy z genetyki do wykorzystania w klasie III gimnazjum jako podsumowanie działu pt."Dziedziczność"
 

Niespodziewańska Jolanta

Wychowanie dziecka nadpobudliwego
 

Tłuścik Marzena

Rola gier i zabaw w rozwoju fizycznym uczniów klas I-III
 

Tłuścik Marzena

Sprawdzian za I półrocze
 

Tłuścik Marzena

Czynniki kształtujące zainteresowania czytelnicze
 

Opałczyńska Regina

Nagrody i kary w wychowaniu
 

Opałczyńska Regina

Objawy nadpobudliwości u dzieci a trudności szkolne
 

Opałczyńska Regina

Plan pracy małego samorządu szkolnego
 

Opałczyńska Regina
Szczygieł Małgorzata

Zasady higieny pracy ucznia
 

Opałczyńska Regina

Testy z matematyki dla uczniów II klasy gimnazjum - Test nr 1 składa się z 12 zadań wielokrotnego wyboru oraz jednego zadania otwartego. Test nr 2 zawiera 9 zadań wielokrotnego wyboru i jedno zadanie otwarte.
Instrukcja dla ucznia
 

Drapała Lucyna

Scenariusz zajęć z informatyki dla kl. II gimnazjum - "Wyszukiwanie, sortowanie i prezentowanie informacji w oparciu o zasoby multimedialne - "Moja miejscowość Skopanie"
 

Gradowska Monika

Scenariusz uroczystości pasowania na ucznia klasy I-ej
 

Gradowska Monika

"ŻEGNAJ SZKOŁO” tekst słowno-muzycznego montażu na zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klasy VI
 

Tłuścik Barbara

Scenariusz lekcji plastyki w klasie V - „W jaki sposób człowiek zagraża przyrodzie”

Tłuścik Barbara

Dobry wychowawca - Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien posiadać wychowawca XXI wieku, wieku mediów, komputerów i bardzo szybko postępujących zmian społeczno-cywilizacyjnych.
 
Witek Hanna
Program ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie”

Kwiatkowska Elżbieta

Drapała Lucyna

Niespodziewańska Jolanta

Cwyl Agata

Kowalczyk-Pawlak Bożena

Kozłowski Marek
 

Wybrane metody pracy z dziećmi z upośledzeniem w stopniu głębszym.
 
Basiewicz Marta

Maria Kownacka – autorka dla dzieci najmłodszych
 

Boryczka Zofia
Początkowa nauka czytania
 
Boryczka Zofia
Wykorzystanie literatury dziecięcej w pracy przedszkola
 
Boryczka Zofia
Osobowościowo-twórcze wartości form plastycznych
 
Oziembło Bożena
Przyjaźń z dziećmi - na podstawie książki ,,Antypedgogika - być i wspierać zamiast wychowywać” H. Schoenebecka.
 
Oziembło Bożena
Wartości deklarowane i urzeczywistniane nauczycieli wiejskich - wyniki badań
 
Oziembło Bożena
"Wyścig trójek matematycznych” - Wewnątrzszkolny konkurs matematyczny dla klas I, II i III gimnazjum.
Zadania:
I etap, II etap, III etap, IV etap (finał)
 
Drapała Lucyna
"Agresja - źródła agresji" - referat do przedstawienia rodzicom na zebraniu klasowym
 
Górecka Anna
"DZIEN MATKI" - scenariusz zajęć otwartych
 
Górecka Anna
"Slubowanie uczniów klas I" - scenariusz
 
Górecka Anna
Programy komputerowe w nauczaniu matematyki
 
Drągowska Agnieszka
Komputer jako środek dydaktyczny
 
Drągowska Agnieszka
Uzależnienie od komputera i Internetu

 

Basiewicz Marta
Narojczyk Maria
Inicjacje   literackie -  Problemy  pierwszych  kontaktów dziecka z rodziną.
 
Narojczyk Maria
Wzmocnienie mięśni kończyn dolnych i stóp - konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej
 
Kęsik Katarzyna
Najbliższe otoczenie - sprawdzian z przyrody dla klasy IV
 
Kęsik Katarzyna
Ruchy Ziemi - sprawdzian z przyrody dla klasy VI
 
Kęsik Katarzyna
Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole
 
Witkowska Jadwiga
Rodzina jako grupa i instytucja wychowująca
 
Witkowska Jadwiga

Kształtowanie się osobowości ludzkiej i pisarskiej na przykładzie "Dzienników" Zofii Nałkowskiej
 

Kwaśnik Justyna
Kształcenie poczucia rytmu u dzieci w wieku przedszkolnym według Emila Jaques – Dalcroze’a
 
Krześniak Grażyna
Program edukacji prozdrowotnej - II etap edukacyjny Wdowiak Joanna
Tłuścik Marzena
Maciejowska-Zych Renata
 Mazur Dorota
 Kusio Marlena
Kowalczyk-Pawlak Bożena
Oziembło Bożena
 
Wady postawy ciała dzieci i młodzieży
 
Kusio Marlena
Ćwiczenia wdrażające do czytania ze zrozumieniem
 
Kwiatkowska  Bernardeta
 
Scenariusz Wigilii klasowej-zajęcia otwarte Purtak Alicja
Piwowarczyk Dorota
 
SCENARIUSZ OTRZĘSIN I ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

 

Marczak Beata 
Purtak Alicja
Kwaśnik Justyna
 
Program nauczania ścieżki edukacyjnej ,,OBRONA CYWILNA” na poziomie III etapu kształcenia

 

Purtak Alicja
Wdowska Teresa
Grześka Adam 
Kusio Marlena
 
Program nauczania ścieżki edukacyjnej z ekologii na poziomie III etapu kształcenia Niespodziewańska  Jolanta
Purtak Alicja
Kutyła Beata
Grześka Adam
Drapała Lucyna
 
Scenariusz lekcji koleżeńskiej z chemii. Temat lekcji: Otrzymywanie soli trudno rozpuszczalnych
 
Purtak Alicja
Chemia - foliogramy
 
Purtak Alicja


Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli
do publikowania swoich prac.

Webmaster - Tomasz Giza