Strona główna

 

Informujemy Państwa, że nasza szkoła prowadzi dziennik elektroniczny, który umożliwia śledzenie osiągnięć uczniów na bieżąco przez rodziców.

Pod tym adresem internetowym jest dostępny dziennik:
https://uonet.vulcan.net.pl/002832 


Dostęp do witryny Dziennika Elektronicznego jest możliwy jedynie po zalogowaniu, w trakcie którego od użytkownika wymagane jest podanie loginu i hasła. Loginem jest zawsze adres email. Hasło każdy użytkownik definiuje sam. Należy pamiętać, że używany login (adres email) musi być zgody z tym, który został podany w szkole.

Jeśli nie podaliście Państwo jeszcze swoich adresów email, to można to zrobić  poprzez podanie ich wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.
Każdy z rodziców/opiekunów może utworzyć własne konto do logowania.


Pierwsze logowanie

 

Krok 1

Wpisujemy adres witryny: https://uonet.vulcan.net.pl/002832 
A następnie w pole E-mail podajemy swój adres poczty elektronicznej 

 

Krok 2

Kliknąć link "Nie pamiętam lub nie mam jeszcze hasła" 
 

Krok 3

Na ekranie pojawi się komunikat informujący o tym, że na wskazany adres email został wysłany link umożliwiający utworzenie hasła. 
 

Krok 4

Po otrzymaniu wiadomości na pocztę email należy kliknąć na otrzymany link

 
Krok 5

Do wyświetlonego formularza wpisać hasło. UWAGA wymogi hasła:
- długość hasła: co najmniej 7
- liczba wielkich liter: co najmniej 1
- liczba cyfr: co najmniej 
- liczba znaków niealfanumerycznych (nie liter i nie cyfr, np.: $, @, itd.): co najmniej 1 
Przykładowe hasło (np.:
Komputer@3
 

Krok 6

Po kliknięciu w przycisk: Ustaw hasło pojawi się okno z komunikatem 
 

Krok 7

Klikamy w link Powrót na stronę główną i wpisujemy swój login i hasło. Każde kolejne logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie adresu email i hasła.

 


Problemy techniczne można zgłaszać na adres: 
tomasz.giza@zsipo.magnuszew.edu.pl


Instrukcja z rysunkami

Pełna instrukcja dziennika