Strona główna
W górę

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2010/2011

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2010-2011


STATUT ZSiPO

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO
DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

REGULAMIN SZKOŁY

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO


2009/2010

PROGRAM PROFILAKTYKI PSP 2009

SZKOLNY PROGRAM  PROFILAKTYKI PG i LO 2009

PROGRAM WYCHOWAWCZY PSP 2009

PROGRAM WYCHOWAWCZY PG i LO 2009


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych
(Dz.U. Nr 83 poz.562)


LOGO SZKOŁY