Strona główna
Dyrekcja
Nauczyciele
Obsługa
Dokumentacja
Sale lakcyjne
Patron Szkoły
Hymn Szkoły
Rada Rodziców
Samorząd


Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie jest placówką, której historia sięga czasów sprzed II wojny światowej. Wówczas to powstała szkoła podstawowa, która mieściła się w drewnianym budynku obok wikariatu zwanym „oberżą”. Po zakończeniu wojny dzieci z Magnuszewa i okolicznych wiosek nadal uczyły się w starym, drewnianym budynku. Warunki pracy i nauki były bardzo trudne, toteż, kiedy w roku 1994 szkołę przeniesiono do nowo wybudowanego budynku, zapanowała ogólna radość.

W dniu dzisiejszym zajęcia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie odbywają się na kilku poziomach edukacyjnych:

 • przedszkolu,

 • szkole podstawowej,

 • gimnazjum,

 • liceum (dzienne i wieczorowe);

Ogółem w szkole uczy się obecnie ponad 500 uczniów, którzy korzystają z 30 odpowiednio przygotowanych sal lekcyjnych i klasopracowni – do dyspozycji uczniów są:

 • sala gimnastyczna,

 • stołówka szkolna,

 • biblioteki (ze stanowiskami komputerowymi),

 • świetlica (ze stanowiskami komputerowymi),

 • pracownia multimedialna,

 • 2 pracownie informatyczne;

Ponadto szkoła dysponuje doskonale przygotowaną bazą sportową – boiskiem, kortami tenisowymi i nowoczesnym placem zabaw dla najmłodszych.
Nauka w szkole odbywa się pod nadzorem dodrze przygotowanej kadry pedagogicznej, a pieczę nad odpowiednim funkcjonowaniem placówki sprawują:

 • dyrektor szkoły - mgr Lidia Ciża;

 • zastępcy - mgr Joanna Wdowiak,
                 - mgr Regina Opałczyńska