Strona główna
W górę

 
HYMN SZKOŁY

Szkoła, szkoła jak wzniośle słowo to brzmi

Ileż nadziei i wiary

W pomyślność życiowych dni.

Wzgórze lesiste szum wiatru żywiczna woń

Wszystko to drogie i bliskie

W serdeczny splata nas krąg.

Idziemy naprzód burzliwą młodzieńczą dal

By szerzyć prawdę o życiu

By szczepić młodości żar. 

Prowadź hetmanie, pochodnio młodzieńczych lat

Rozjaśniaj ludziom ciemności

Mądrością wspieraj nasz świat. 

Hetmanie Janie patronie młodzieńczych dróg

Taką respublica będzie

Jaki kształt nada jej Bóg

 

 

Muzyka - na motywach pieśni

harcerskiej "Idziemy w jasną"

Słowa: Helena Umańska