Strona główna
W górę


ZSiPO w Magnuszewie

 ogłasza nabór do:
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
na rok szkolny 2005/2006

do klasy z rozszerzonym programem:
j. polskiego, j. angielskiego i historii

Szkoła posiada:

Þ    pracownię komputerową,

Þ    sale przedmiotowe wyposażone w pomoce dydaktyczne,

Þ    salę gimnastyczną,

Þ    boisko,

Þ    bibliotekę.

     W szkole działają koła zainteresowań (literackie, chemiczne, informatyczne, matematyczne, sportowe)

Wymagane dokumenty:

Þ    podanie o przyjęcie do szkoły (druk w  sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),

Þ    świadectwo ukończenia gimnazjum,

Þ    dokumentacja zdrowotna,

Þ    zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

Þ    3 fotografie (podpisane ołówkiem).

 

Þ    Kandydaci od 9 maja do 20 maja w godz. 800  - 1500  składają
w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do LO.

Þ    Od 24 czerwca 2005r. od godz. 13.00 do 27 czerwca 2005r. do godz.15.00 należy złożyć kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Þ    Listy kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia zostaną ogłoszone 29 czerwca 2005r. o godz. 1300

Þ    Umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia od 29 czerwca godz. 1300 do 1 lipca godz. 1300 składają w sekretariacie szkoły oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w tej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Þ    Listy przyjętych zostaną ogłoszone 1 lipca 2005r. godz. 1500

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
26-910 Magnuszew ul. Bohaterów Września 10

telefon: (0-48) 621-70-34

e-mail: zsipo.magnuszew@vp.pl

www.zsipo.magnuszew.prv.pl

 

Dyrekcja ZSiPO