Strona główna
W górę

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W MAGNUSZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 


 

ZESPÓŁ

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Magnuszewie

ogłasza  nabór do:

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

na rok szkolny 2009/2010
 

 do klasy z rozszerzonym programem:

 przedmiotów humanistycznych

lub

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Szkoła posiada:

Ø      kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach (egzaminatorzy nowej matury, nauczyciele  dyplomowani),

Ø      pracownię komputerową ,

Ø      sale przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

Ø      salę gimnastyczną,

Ø      kompleks boisk,

Ø      bibliotekę, czytelnię, centrum multimedialne, stołówkę.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),

  • świadectwo ukończenia gimnazjum,

  • dokumentacja zdrowotna,

  • zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego
    w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

  • 3 fotografie (podpisane ołówkiem).

 

      REKRUTACJA:

Ø       od 6 maja do 19 maja do godz. 1300  - kandydaci   składają w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do LO,

Ø       od 15 czerwca do 18 czerwca do godz. 1300  - kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły,

Ø       od 19 czerwca od godz. 10.00 do 22 czerwca do godz.1400  - kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z orginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

Ø       25 czerwca o godz. 1400 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia,

Ø       od 25 czerwca od godz. 1400 do 29 czerwca do  godz. 1400 – kandydaci  zakwalifikowani do przyjęcia składają w sekretariacie szkoły oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w tej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Ø       29 czerwca godz. 930 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,

Ø       30 czerwca i 1 lipca do godz. 1200  - kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały naboru i prowadzą rekrutację uzupełniającą,        

Ø       1 lipca godz. 14.00ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej,

Ø       3 lipca godz. 1600 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2009/2010

Zasady rekrutacji (PDF)

Podanie (PDF)

 ZESPÓŁ

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Magnuszewie

 

ogłasza nabór słuchaczy dorosłych

na rok szkolny 2009/2010

do następujących szkół zaocznych:

 

2 – letniA SZKOŁA POLICEALNA  -  
dla absolwentów szkół średnich, 
kształcące w zawodzie  - technik ogrodnik

  

Uzyskane kwalifikacje dadzą uprawnienia rolnicze potrzebne

do przejęcia gospodarstwa oraz pozyskania funduszy unijnych,
takich jak: „MŁODY ROLNIK”, „RENTA STRUKTURALNA”,

środków na inwestycje i innych.

 

oraz

 

2 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

 

3 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
-
na podbudowie 8 – letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

 

  

NAUKA W SZKOŁACH JEST NIEODPŁATNA

 

REKRUTACJA:
 

§    Od 15 czerwca do 21 sierpnia 2009r. – składanie dokumentów (podanie, życiorys, świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej, 3 zdjęcia),

§    31 sierpnia 2009 r. – ogłoszenie list przyjętych do szkoły.

Zasady rekrutacji (PDF)

Podanie (PDF)


 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:


ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

26-910 Magnuszew ul. Bohaterów Września 10

telefon: (0-48) 621-70-34, 621-70-09

e-mail: zsipo.magnuszew@vp.pl

www.zsipo.magnuszew.prv.pl