Strona główna
W górę

 

 

REKRUTACJA 2011-2012
 


 

 

ZESPÓŁ

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Magnuszewie

 ogłasza  nabór do:

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

na rok szkolny 2011/2012

 do klasy z rozszerzonym programem:

 matematyki i j.angielskiego

 

Szkoła posiada:

Ø      kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach (egzaminatorzy nowej matury, nauczyciele  dyplomowani),

Ø      pracownię komputerową ,

Ø      sale przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

Ø      salę gimnastyczną,

Ø      kompleks boisk,

Ø      bibliotekę, czytelnię, centrum multimedialne, stołówkę.

 

Wymagane dokumenty:

·         podanie o przyjęcie do szkoły (druk w  sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),

·         świadectwo ukończenia gimnazjum,

·         dokumentacja zdrowotna,

·         zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

·         3 fotografie (podpisane ołówkiem).

 

     REKRUTACJA:

Ø       od 16 maja do 30 maja do godz. 1300  - kandydaci   składają w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do LO,

Ø       od 16 czerwca do 21 czerwca do godz. 1300  - kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły,

Ø       od 22 czerwca od godz. 10.00 do 27 czerwca do godz.1400  - kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z orginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

Ø       1 lipca o godz. 1400 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia,

Ø       od 1 lipca od godz. 1400 do 5 lipca do  godz. 1400 – kandydaci  zakwalifikowani do przyjęcia składają w sekretariacie szkoły oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w tej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Ø       5 lipca godz. 1600 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,

Ø       6  i 7 lipca do godz. 1200  - kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały naboru i prowadzą rekrutację uzupełniającą,        

Ø       7 lipca godz. 14.00ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej,

Ø       11 lipca godz. 1500 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2011/2012

 

Do pobrania pliki PDF:

ZASADY REKRUTACJI do liceum dla młodzieży

OGŁOSZENIE o naborze do liceum dla młodzieży

 

 

 

ZESPÓŁ

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Magnuszewie

 ogłasza nabór słuchaczy dorosłych

na rok szkolny 2011/2012

do następujących szkół zaocznych:

 

2 – letniA SZKOŁA POLICEALNA  

dla absolwentów szkół średnich,
kształcąca w zawodzie  - technik ogrodnik

Uzyskane kwalifikacje dadzą uprawnienia rolnicze potrzebne do przejęcia gospodarstwa oraz pozyskania funduszy unijnych, takich jak: „MŁODY ROLNIK”, „RENTA STRUKTURALNA”, środków na inwestycje
i innych
.

oraz

 

2 - letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

 

  

NAUKA W SZKOŁACH JEST NIEODPŁATNA

 

 

 

REKRUTACJA:

§        Od 20 czerwca do 25 sierpnia 20011r. – składanie dokumentów (podanie, życiorys, świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej, 3 zdjęcia),

§        30 sierpnia 20011 r. – ogłoszenie list przyjętych do szkoły.

 

Do pobrania pliki PDF:

ZASADY REKRUTACJI dla dorosłych

OGŁOSZENIE o naborze do szkół dla dorosłych

 


 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:


ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

26-910 Magnuszew ul. Bohaterów Września 10

telefon: (0-48) 621-70-34, 621-70-09

e-mail: zsipo.magnuszew@vp.pl

www.zsipo.magnuszew.prv.pl