Strona główna
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011-2012

REKRUTACJA 2012-2013
 


 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MAGNUSZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 


 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:


ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

26-910 Magnuszew ul. Bohaterów Września 10

telefon: (0-48) 621-70-34, 621-70-09

e-mail: zsipo.magnuszew@vp.pl

www.zsipo.magnuszew.prv.pl